[not-group=5]
 
 
  سایت چطور در فاز اول با هدف خدمت رسانی به همشهریان تهرانی در زمینه آدرس یابی ایجاد شده است.
  این سایت با هزینه شخصی اداره میشود و هر کسی میتواند در آن عضو شده و مسیرهایی را که به آنها تسلط دارد در این وب سایت معرفی کند.
  روش کار وب سایت به این صورت است که بیشتر سعی بر این این است تا مسیرها را بر اساس وسایل حمل و نقل عمومی و کیفیت آنها به هموطنان عزیز معرفی کنیم.
  ایده اصلی سایت حدود یک سال بود که به ذهن مؤسس آن خطور کرده بود و امروز نسخه آزمایشی آن را مشاهده میکنید.
  این وب سایت هنوز  تکمیل نشده است و در حال طی مراحل آزمایشی خود میباشد.